VUC

Tag ekstra fag og adgangsgivende kurser på voksenuddannelsescenteret i Nykøbing.

Vi tilbyder unge og voksne almene, kompetencegivende og studieforberedende fag fra laveste til højeste gymnasiale niveau så tæt på borgerne, som muligt. Kursister, der følger undervisning her, betragtes som voksne mennesker Vi tager afsæt i voksne menneskers erfaringer og behov.

 

Kort fortalt omhandler niveauerne:

2-årig hf

HF enkeltfag

Almen voksenuddannelse/AVU

Forberedende voksenundervisning/FVU

Ordblindeundervisning/OBU

Virksomhedsrettet efter- og videreuddannelse

Det fleksible VUC-tilbud om uddannelse

 

Ingen anden uddannelsesinstitution har så mange valgmuligheder som VUC, når det gælder om at stykke uddannelse sammen efter helt personlige behov for faglig supplering. Det gælder både uddannelsesniveau, fag, tidspunkt og varighed. VUC har desuden udviklet sine holdtilbud, så undervisningen kan kombineres med eller helt fremstå som individuel værkstedsundervisning eller selvstudium.

 

VUC Storstrøm er et voksenuddannelsescenter der dækker kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns. Vi beskæftiger godt 230 ansatte og har årligt omkring 5000 studerende. VUC Storstrøm har hovedkontor i Nykøbing F. og har afdelinger i Faxe, Næstved, Vordingborg, Nakskov samt et undervisningssted i Maribo.

Læs mere om de andre uddannelsessteder i Nykøbing Falster

Er du i tvivl? - Spørg os

12 + 2 =