Social- og Sundhedsskolen

SOSU Nykøbing Falster er Danmarks mindste selvstændige SOSU uddannelsesinstitution, men når elevernes og medarbejdernes trivsel måles er vi blandt landets bedste.

Ambitionen på SOSU Nykøbing Falster er altid at levere velfærdsrettede erhvervsuddannelser af højeste kvalitet og funderet i evidensbaseret viden og med arbejdsmarkedets behov for øje. Hvorfor der stilles høje faglige og personlige krav til elever, kursister og ikke mindst til personalet.

 

Alle uddannelser på SOSU Nykøbing Falster skal udvikle alle elevers erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til lovgivningens krav og elevens behov på en sådan måde, at eleven bliver så dygtig som muligt. Uddannelserne skal bidrage til udvikling af elevernes evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelserne skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevernes grundlæggende færdigheder

 

På SOSU kan du tage følgende uddannelser:

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedshjælper

Pædagogisk assistent

 

Læs mere om de andre uddannelsessteder i Nykøbing Falster

Er du i tvivl? - Spørg os

7 + 15 =